VÄLKOMMEN TILL WEBINAR MED ADDPRO!

Välkommen till ett spännande seminarium där Matilda Olsson, Management Consultant och Sara Lindström, Competence Area Manager, lotsar dig förbi fallgropar och visar på de möjligheter som finns med RPA för kommunala verksamheter. Med RPA menas automatisering av arbetsuppgifter, t.ex. att uppdatera information, skicka information mellan olika ställen, sätta igång andra uppgifter eller att genomföra transaktioner. Vi kommer presentera hur ett RPA-projekt går till och ge exempel på vilken nytta olika avdelningar som socialförvaltningen, kundtjänst och bygglovsavdelningen kan uppnå med RPA.

Med Microsoft Power Automate får förvaltningar tillgång till ett kraftfullt RPA-verktyg som kan användas för att automatisera och effektivisera flöden. På det här webinaret kommer vi inte gå igenom Power Automate i detalj, men vi ger förslag på hur du kan få reda på mer om produkten och om hur din organisation kan använda den.

Torsdag 17 september
Var: Teams

När: 10.00-11.00

AGENDA

  • Vilka möjligheter finns det med RPA för kommunala verksamheter?
  • Hur går ett RPA-projekt till och erfarenheter från kundprojekt
  • Hur kan ni komma igång med RPA och vad kan AddPro hjälpa till med?

placeholder

Självklart får du också tillfälle att ställa frågor under webinaret.