VÄLKOMMEN TILL WEBINAR MED ADDPRO!

Vad krävs för att kunna jobba säkert på distans?

Välkomna till ett webinar där vi berättar hur AddPro lyckades ställa om till distansabete över en eftermiddag när covid-19 slog till. Vi berättar vilka kritiska system vi har och vilka enablers som gjorde möjliggjorde det snabba bytet. Vi kommer också att berätta om hur vi med Azure-tjänster skalade upp kapaciteten utan att behov av någon som helst investering i ny hårdvara.

Anmäl dig till detta webinar där Paul Mickelsson, CIO och Kent Ekensteen, Lead Architect Infrastructure tillsammans berättar hur AddPro lyckades och hur vi kan hjälpa dig till samma lyckosamma resultat. Webinaret startar 08.30 och beräknas vara klart senast 9:30.

Tisdagen den 25 Augusti 
Var: Teams
När: 08.30-09.30

AGENDA

  • Våra kritiska system
  • Våra enablers
  • Säkerhet
  • Uppskalning
  • Diskussion

Självklart får du också tillfälle att ställa frågor under webinaret.