GRATIS Guide
Azure-En värld av möjligheter

Molnet är här för att stanna och förändrar inte bara hur vi hanterar data och applikationer, för många företag förändrar det affärsmodellen i grunden.  Allt fler företag ser över sina processer och affärsmodeller för att dra nytta av digitaliseringen och molnet. Men vad är molnet egentligen? I den här guiden kommer vi att titta på molnets byggstenar och Microsofts eget moln – Azure.

placeholder