GRATIS GUIDE
Digitaliseringsresan mot Modern Workplace
- En guide kring processerna, arbetssätten och vägen till det digitala kontoret.

Digitaliseringen stöper inte bara om företag och hela branscher, den förändrar också hur vi arbetar och agerar i vår vardag. Digitaliseringen är större än att skanna arkivet och implementera en digital arbetsplats med Office 365. Med ett tydligt ledarskap och tydliga mål med digitaliseringen kan den bidra till att bryta invanda mönster och öppna upp för nya processer och rutiner. Digitaliseringen kan effektivisera verksamheten och frigöra medarbetarnas tid och resurser till att tänka mer kreativt – vilket är precis vad som behövs i en allt komplexare värld med alltmer krävande kunder, samt en allt hårdare global konkurrens.

Men allt är inte guld och gröna skogar. När hela kontoret ryms i telefonen och arbetet blir allt mer flexibelt
suddas gränsen mellan arbetsliv och privatliv ut. Hur hanterar du som chef det nya digitala kontorslandskapet?

Denna guide tar upp hur ett modernt ledarskap skapar utrymme för medarbetarna att vara effektiva i sitt dagliga arbete. Hur de kan samarbeta enklare, smidigare och säkrare utan att vara bundna till ett fysiskt kontor. Vi tittar närmare på:


  • Vad är egentligen digitalisering?
  • Att företag borde sluta omorganisera.
  • Hur organisationen, teamet och individen kan arbeta smart.
  • Vägen till den digitala arbetsplatsen.

placeholder